Komunikácia
Pondelok, 22 Apríl 2013 20:56
  • Pre úspešný krok k hlbšiemu poznaniu je potrebná komunikácia v odbornej komunite. O čo je špecializácia užšia, o to musí byť komunikácia svetovo extenzívnejšia. Časopisecké publikácie sú najvhodnejšou formou na „otestovanie“ akceptovateľnosti vlastných pozorovaní a vlastných názorov. Publikovanie v prestížnych časopisoch je problematické, ak ide o neukončené a pritom perspektívne, a aj originálne výsledky a názory. V snahe získať prioritu sa obyčajne naráža na veľa problémov. Kongresy sú inou vhodnou formou. Sú však finančne a časovo náročné, najmä ak ide o opakovanú a niekoľkonásobnú každoročnú účasť na medzinárodných a svetových podujatiach. Knižné publikovanie vlastných výsledkov a vlastných názorov v anglickom alebo slovenskom jazyku je platformou, ktorá zabezpečuje autorovi prioritu. S pridelením ISBN možno publikáciu rozosielať po celom svete neobmedzene. Jej existencia je nespochybniteľná. Podstatné je aj to, že je to forma komunikácie na aréne svetovej vedy.

  •  
    Reklamný prúžok
    Copyright © 2018 ProLitera. Všetky práva vyhradené.
    Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.