Vedecké bádanie
Pondelok, 22 Apríl 2013 20:13
  • Hĺbka ponoru do vedeckého bádania a redukcionizmus sú akceptovateľnou cestou za poznaním. Technické možnosti bývajú limitujúcim faktorom. Nevieme, či ľudstvo vystačí so zdokonaľovaním technických možností v súlade s predstavami. Nemyslíme si, že je to iba fiktívna predstava, že sa v určitom bode nebude vedieť ľudstvo posunúť pri zdokonaľovaní technických možností sledovania najzložitejších procesov. Vedecké bádanie sa asi nezastaví. Možno nazhromaždené a nie iba hlbšie poznatky budú zdrojom, zásobou, alebo matériou pre nové pohľady na hlboké deje bez zdokonaľujúceho sa redukcionizmu. V súčasnosti hľadáme podstatu celku najmä objavovaním detailov. Detailné poznatky nás môžu odpútavať od celku, od pohľadu na komplex. Celosvetovo uznávaní vedci pripúšťajú, že mnohé prírodovedné zákony môžu byť iba našou konštrukciou na základe pozorovaní a meraní. Tým však nie je vylúčené, že nad zákonmi, ktoré sú našou „konštrukciou“ môžu byť metazákony, ktoré nepoznáme. Ani táto predstava nemusí byť uspokojujúca. Možno je iba podnetom na hľadanie iného vysvetlenia.

  • Myslíme si, že ľudstvo nebude nikdy „na vrchole vedeckého poznania“. Vždy bude iba v určitom bode, stupni poznania. Súčasné neželané javy, akým je aj svetová finančná kríza, môžu mať za následok oslabenie intenzity vedeckého bádania. Užitočnosť alebo aktuálna neužitočnosť vedeckého pokroku nemôžu byť dôkazom, ani racionálnym argumentom proti akcelerácii vedeckého bádania. Bez vedeckého bádania by bol život ľudskej spoločnosti založený na repetitívnej činnosti existujúcich skutočností. Možno si ani neuvedomujeme, do akej miery nás ovplyvňuje vedecké poznanie. Vedecké bádanie a nové poznatky nie sú návodom na užitočnosť, ale sú bohatstvom pre pochopenie. Môžeme iba tušiť, že extenzia vedeckého poznania do hĺbky bude naznačovať smer ďalšieho vývinu našej existencie, zmyslu nášho života a poslania na Zemi, ktoré sa nedajú „vyčítať“ z povrchnosti najrôznejších písačiek a masmediálnych správ. Vedecké bádanie, vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice sú prostriedkom, ktorý je nenahraditeľný nielen pri komunikácii a pri získavaní nových poznatkov. Je to spôsob akcelerácie kreatívneho myslenia, ale aj obraz toho, čo dokážeme.

  •  
    Reklamný prúžok
    Copyright © 2018 ProLitera. Všetky práva vyhradené.
    Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.