O spoločnosti
Pondelok, 22 Apríl 2013 19:28
  • Hlavným cieľom spoločnosti ProLitera je úsilie o uľahčenie vstupu do vedeckého bádania a do štúdia zložitých problémov. Predpokladáme, že hľadanie možností koordinácie a kooperácie vo vybraných smeroch vedeckého bádania môže byť primeraným počinom v súčasnej akcelerovanej prítomnosti. Prezentácia duševného bohatstva prevyšuje pekuniárne bohatstvo. Vedecké výsledky a mentálne produkty bez prezentácie sú skrytými pokladmi. Obyvateľstvo na Slovensku sa nemôže a ani sa nikdy nebude hrdiť nadrozmerným materiálnym bohatstvom, rozlohou a počtom obyvateľov. Na svetovej intelektuálnej aréne sa však môže prezentovať mentálnymi produktmi a výsledkami vedeckej práce.

  • Vedeckí pracovníci, vysokoškolskí učitelia, ale aj odborníci a špecialisti majú často problémy s publikovaním výsledkov vlastnej vedeckej práce, s publikovaním nerecenzovaných, ale aj recenzovaných učebníc a príručiek. Rukopisy významných pracovníkov sa niekedy nedostanú k potenciálnym recipientom kvôli vysokým výrobným nákladom. Riešením by mohli byť veľmi malé náklady, alebo elektronická forma publikácií. Ak je v niektorej odbornosti na Slovensku evidovaných 150 špecialistov, tak aj vynikajúcu knihu postačuje vydať v náklade 50 kusov. Elektronickú formu, alebo formu na CD pri splnení všetkých predpísaných náležitostí potrebných na to, aby táto forma bola považovaná za knižnú publikáciu, môžeme bezproblémovo zabezpečiť. Pochopiteľne, vieme zabezpečiť formálne úpravy rukopisov a vyžiadanie stanovísk anonymných aj neanonymných recenzentov.

  •  
    Reklamný prúžok
    Copyright © 2018 ProLitera. Všetky práva vyhradené.
    Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.