Patofyziológia
Utorok, 15 November 2016 14:31

PatofyziológiaHulín, I. PATOFYZIOLÓGIA 8. vydanie

(2016)

Patofyziológia nie je iba študijným predmetom pre pochopenie vzniku a rozvoja chorôb, ale je aj súčasťou kontinuálneho procesu liečby chorôb. Ovplyvnenie nepriaznivo pôsobiaceho faktora spôsobí zmeny, ktoré treba zakomponovať do očakávaných následkov. Patofyziológia je súčasťou každej klinickej práce, a vlastne aj súčasťou riešenia a liečenia všetkých chorôb a porúch.

dostupné na E-shop ProLitera

 
Od symptómu k diagnóze a liečbe
Sobota, 14 December 2013 12:54

 


Od symptomu k diagnoze a liecbeKiňová, Ďuriš, Hulín OD SYMPTÓMU K DIAGNÓZE A LIEČBE

(2013)

 

 

Kniha nie je náhradou za učebnice internej medicíny. Neposkytuje detailné informácie o molekulových základoch chorôb. Opisuje symptómy, ktoré sa často vyskytujú v lekárskej praxi.

V jednoduchosti býva krása a v stručnosti múdrosť. Pre lekára je medicína obrovským súborom skutočností:

- o ktorých by mal byť informovaný

- ktoré by mal vedieť a

- ktoré musí vedieť vedieť

Táto kniha obsahuje to, čo musí lekár vedieť.

dostupné na E-shop ProLitera

 
Komunikácia
Pondelok, 22 Apríl 2013 20:56
 • Pre úspešný krok k hlbšiemu poznaniu je potrebná komunikácia v odbornej komunite. O čo je špecializácia užšia, o to musí byť komunikácia svetovo extenzívnejšia. Časopisecké publikácie sú najvhodnejšou formou na „otestovanie“ akceptovateľnosti vlastných pozorovaní a vlastných názorov. Publikovanie v prestížnych časopisoch je problematické, ak ide o neukončené a pritom perspektívne, a aj originálne výsledky a názory. V snahe získať prioritu sa obyčajne naráža na veľa problémov. Kongresy sú inou vhodnou formou. Sú však finančne a časovo náročné, najmä ak ide o opakovanú a niekoľkonásobnú každoročnú účasť na medzinárodných a svetových podujatiach. Knižné publikovanie vlastných výsledkov a vlastných názorov v anglickom alebo slovenskom jazyku je platformou, ktorá zabezpečuje autorovi prioritu. S pridelením ISBN možno publikáciu rozosielať po celom svete neobmedzene. Jej existencia je nespochybniteľná. Podstatné je aj to, že je to forma komunikácie na aréne svetovej vedy.

 •  
  Interná medicína
  Štvrtok, 06 Jún 2013 06:43

  Kiňová, Hulín: Interná medicína

  Kiňová, Hulín et al. INTERNÁ MEDICÍNA

  Od nepamäti ľudstva boli choroby, sú a budú problémom mimoriadneho významu. Liečenie chorôb v každom čase záviselo od úrovne poznania a od technickej dokonalosti. V Hippokratovej prísahe sa liečenie chorôb považuje za umenie, ktoré sa má vyučovať a odovzdávať z generácie na generáciu.

  Čas plynie a medicína sa nepretržite obohacuje o nové poznanie, ktoré sa inkorporuje do obsahu toho, čo o probléme vieme. Bez hlbokého poznania nemôže existovať súčasná medicína. Hlboký ponor do zložitých mechanizmov nie je akademickou záležitosťou, ale naliehavou a potrebnou skutočnosťou v modernej medicíne. Pre komplexný pohľad v internej medicíne je kniha užitočným prostriedkom pre usporadúvanie vlastných vedomostí a pre spresňovanie nových poznaní.

  dostupné na E-shop ProLitera

   
  Úvod do vedeckého bádania I.
  Štvrtok, 25 Apríl 2013 15:46

  Vážení návštevníci,

  rozhodli sme sa na našich stránkach pre Vás sprístupniť 2. nezmenené vydanie knižného titulu Úvod do vedeckého bádania I. v pdf formáte. Predhovor k druhému vydaniu. Titul je prístupný po Vašej registrácii a prihlásení sa na stránke.  

   

   
  Reklamný prúžok
  Copyright © 2018 ProLitera. Všetky práva vyhradené.
  Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
   

  Kto je Online

  Máme online 15 hostí